سفارش می پذیریم.

سفارش بسته است.

کترینگ وی آی پی

خوراک

خوراک مرغ ترش گیلانی vip

400 گرم ران مرغ ترش مزه دار شده همراه سبزیجات معطر، دورچین: زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، ظروف پک کامل vip

۲۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک فیله ترش گیلانی

یک سیخ 200 گرمی فیله، طعم دار شده با سبزیجات معطر و رب انار، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، زیتون، نان

۲۷۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی vip

جوجه کباب زعفرانی سینه مرغ 180 گرم، کباب برگ گوشت گوساله 180 گرم، دورچین سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، قاشق چنگال، پک مخصوص vip

۳۹۳,۰۰۰ تومان

خوراک فیله ترش گیلانی vip

یک سیخ 280 گرمی فیله طعم دار شده با رب انار و سبزیجات معطر، دورچین: سالاد فصل، زیتون، ترشی کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، پک کامل vip

۴۳۳,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

یک عدد ران مرغ کامل سرخ شده 300 گرمی، دورچین: ، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، نان

۱۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ

شامل یک سیخ فیله گوساله برگ وزن 200 گرم، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان

۲۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ vip

فیله خالص وزن 280 گرم، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، قاشق چنگال، ظرف مخصوص vip

۴۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه vip

شامل یک سیخ فیله بدون استخوان خالص وزن بالایی 300 گرم، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، ظرف مخصوص vip

۴۲۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب چنجه

یک سیخ فیله گوساله وزن بالای 200 گرم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، نان، زیتون

۲۵۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری vip

یک سیخ جوجه زعفرانی وزن 300 گرم، کوبیده خالص وزن 140 گرم، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، ظرف مخصوص vip

۳۶۱,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ vip

شامل یک عدد ران کامل مرغ بالای 400 گرم، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ شده زرشک، لیمو یا نارنج، نان، زیتون پرورده، ماست موسیر، نان، قاشق چنگال، ظرف مخصوص vip

۱۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل کبابی

شامل یک عد ماهی قزل کبابی، بالای 350 گرم، دورچین: گوجه، فلفل، لیمو یا نارنج، زیتون، نان

۱۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل کباب vip

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی 400 گرمی، دورچین: گوجه، فلفل، لیمو یا نارنج، زیتون، ترشی کلم، پیاز، نان، قاشق چنگال، ظرف مخصوص vip

۲۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل سرخ شده

شامل یک عد ماهی قزل سرخ شده، بالای 350 گرم، دورچین: گوجه، فلفل، لیمو یا نارنج، زیتون، نان

۱۹۸,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل سرخ شده vip

یک عدد ماهی قزل آلا کامل سرخ شده 400 گرمی، دورچین: گوجه، فلفل، لیمو یا نارنج، زیتون، ترشی کلم، نان، قاشق چنگال ظرف مخصوص vip

۲۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ ترش گیلانی مخصوص

300 گرم ران مرغ طعم دار شده با رب انار و سبزیجات معطر، دورچین: گوجه کبابی و فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ شده، لیمو یا نارنج، نان

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه زعفرانی vip

350 گرم جوجه زعفرانی، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، زیتون، قاشق چنگال، لیمو یا نارنج، نان، ظرف مخصوص vip

۲۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب قفقازی

یک سیخ کباب قفقازی فیله گوساله 120 گرم، جوجه کباب زعفرانی 120 گرم، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون نان

۲۱۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب وزیری

شامل: یک سیخ کوبیده وزن بالایی 110 گرم، جوجه زعفرانی وزن بالایی 210 گرم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، سماق

۱۷۸,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده تک سیخ

شامل 130 گرم گوشت کوبیده خالص گوجه کبابی، لیمو، پیاز، فلفل کبابی، نان، زیتون، سماق

۷۴,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار

وزن بالای 250 گرم گوشت خالص کوبیده، 110 گرم جوجه رویه کوبی شده، دورچین: گوجه کبابی، نارنج، فلفل کبابی، نان

۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کوبیده پک دورچین vip

280 گرم گوشت خالص، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، نان، سماق، قاشق چنگال، زیتون، ظرف مخصوص vip

۳۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه زعفرانی

یک سیخ جوجه زعفرانی وزن بالایی 210 گرم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، نان

۱۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

وزن 200 گرم گوشت خالص کوبیده، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، نان، سماق

۱۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه vip

گوشت خالص کوبیده 280 گرم، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، کره، قاشق چنگال، ظرف مخصوص vip

۳۱۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه

شامل 180 گرم خوراک کباب تابه ای، و گوجه سرخ شده و سس گوجه، دورچین: ، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ شده، لیمو یا نارنج، نان

۱۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک کباب تابه vip

شامل 300 گرم گوشت خالص خوراک، و گوجه سرخ شده، دورچین: سالاد فصل، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ شده، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، قاشق چنگال، ظرف مخصوص vip

۳۳۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگین دار vip

یک سیخ کوبیده 280 گرمی، جوجه رویه کوبی شده 100 گرم، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، قاشق چنگال، ظرف مخصوص vip

۳۳۷,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی vip

یک سیخ کباب برگ وزن 280 گرم، کباب کوبیده وزن 140 گرم، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، قاشق چنگال، ظرف مخصوص vip

۵۴۳,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش

شامل یک سیخ جوجه ترش وزن 210 گرم، طعم دار شده همراه سبزیجات معطر، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان

۱۵۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ترش vip

شامل یک سیخ جوجه ترش مزه دار شده همراه سبزیجات معطر، وزن جوجه 350 گرم، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، زیتون، کره، نان، ظرف مخصوص vip

۲۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک بال و کتف گیلانی ترش

6 تکه بال وکتف کبابی طعم دار شده با سبزیجات معطر و رب انار، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، نان

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خوراک بال وکتف ترش گیلانی vip

12 تکه کتف و بال، طعم دار شده با سبزیجات معطر و رب انار، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، قاشق چنگال، ظرف مخصوص vip

۲۶۳,۰۰۰ تومان

خوراک بال و کتف زعفرانی

6 تکه بال و کتف، کبابی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، نان، زیتون

۱۲۸,۰۰۰ تومان

خوراک بال کتف و کبابی vip

12 تکه بال و کتف کبابی، دورچین: سالاد فصل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، ارائه در ظرف مخصوص vip

۲۵۳,۰۰۰ تومان

خوراک کباب سلطانی

شامل یک سیخ کباب برگ 200 گرم، یک سیخ کوبیده 120 گرمی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، نان، زیتون، سماق

۳۱۹,۰۰۰ تومان

خورشت قرمه سبزی ۵۰۰ گرمی

۵۰۰ گرم خورشت قرمه سبزی٬ چهار تکه گوشت گوساله

۱۴۴,۰۰۰ تومان

خوراک ها

خوراک شیشلیگ یک سیخ

یک سیخ فیله٬ گوساله وزن بالای ۲۰۰ گرم٬ گوجه کبابی٬ فلفل کبابی٬ لیمو یا نارنج٬ نان٬ زیتون

۲۶۸,۰۰۰ تومان

برنج سفید رژیمی

۳۰۰ گرم برنج هاشمی

۶۷,۰۰۰ تومان

نیم پرس برنج رژیمی

۱۵۰ گرم برنج هاشمی رژیمی

۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ لقمه کباب کوبیده

شامل 120 گرم کباب کوبیده ساندویچی شده، پیاز جعفری، سس گوجه کبابی، کره، نان تافتون تنوری

۱۴۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ لقمه کباب جوجه

شامل 210 گرم جوجه زعفرانی، ساندویچی شده، به همراه پیاز جعفری، سس، گوجه کبابی، کره نان تافتون تنوری

۱۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل کوبیده

شامل دوسیخ گوشت کباب کوبیده 120 گرم ساندویچی شده، پیاز جعفری، سس گوجه کبابی، کره، نان تافتون تنوری یک و نصفی

۱۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ دوبل جوجه

شامل دوسیخ جوجه زعفرانی 210 گرمی، ساندویچ شده، پیاز جعفری، سس گوجه کبابی، کره، نان تافتون تنوری یک و نصفی

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ لقمه کباب میکس

شامل یک سیخ کباب کوبیده 120 گرمی، یک سیخ جوجه زعفرانی 210 گرمی، ساندویچی شده، پیاز جعفری، سس گوجه کبابی، کره، نان تافتون تنوری یک عددونصفی

۲۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کوبیده مخصوص 2 سیخ vip

شامل گوشت کوبیده خالص وزن 280 گرم، برنج خالص کته زعفرانی ایرانی وزن 500 گرم، دورچین زیتون پرورده ماست موسیر ترشی کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، پک کامل vip

۳۷۹,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری

شامل یک سیخ جوجه کباب زعفرانی وزن 210 گرم، کباب کوبیده خالص وزن 120 گرم، برنج خالص ایرانی وزن 350 گرم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، زیتون، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان

۲۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کوبیده مخصوص 2 سیخ

240 گرم مجموع دوسیخ کباب کوبیده خالص، 350 گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج، یا لیمو، نان، کره فرم سیل، سماق

۲۰۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی vip

شامل یک سیخ کباب برگ وزن بالایی 280 گرم، کباب کوبیده وزن بالایی 140 گرم، برنج خالص کته زعفرانی ایرانی وزن 500 گرم، دورچین زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر ترشی کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، سماق، نان، قاشق چنگال، پک کامل vip

۶۱۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگین دار

یک سیخ کوبیده بالای 200 گرمی و 100 گرم جوجه، زعفرانی رویه کوبی شده، برنج ایرانی وزن بالای 350 گرم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج، یا لیمو، کره فرم سیل، نان

۲۱۹,۰۰۰ تومان

چلو فیله ترش گیلانی vip

یک سیخ فیله خالص طعم دار شده با سبزیجات معطر 280 گرمی، کته زعفرانی ایرانی 500 گرمی، زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر، ترشی کلم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق و چنگال، ظرف مخصوص vip

۴۹۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی

شامل یک سیخ برگ وزن بالایی 200 گرم، کوبیده یک سیخ 120 گرمی، برنج خالص هاشمی ایرانی وزن بالای 350 گرم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، سماق، کره فرم سیل، نان

۳۷۸,۰۰۰ تومان

چلو فیله ترش گیلانی مخصوص

شامل یک سیخ گوشت خالص فیله وزن بالای 200 گرم مزه دار شده با سبزی معطر، برنج خالص ایرانی وزن بالای 350 گرم، کره فرم سیل، نان، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون

۳۳۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه vip

یک سیخ کباب چنجه گوشت فیله گوساله 300 گرمی، 500 گرم برنج ایرانی، دورچین زیتون پرورده، ماست موسیر، ترشی کلم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو ترش، زیتون پرورده، نان، قاشق چنگال، نمک، کره فرم سیل، ظروف مخصوص پک vip

۴۸۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب چنجه

شامل یک سیخ فیله گوشت گوساله، بدون استخوان بالای 200 گرم، برنج ایرانی وزن بالای 350 گرم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، کره فرم سیل، لیمو و نارنج، زیتون، نان

۳۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ vip

چلوکباب برگ مخصوص فیله گوساله وزن بالایی 280 گرم، برنج کته زعفرانی ایرانی وزن 500 گرم، دورچین زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر ترشی کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، پک کامل vip

۴۸۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ

یک سیخ کباب برگ گوشت فیله گوساله وزن بالای 200 گرمی، وزن بالای 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج، زیتون، کره فرم سیل، نان، لیمو یا نارنج

۳۲۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب قفقازیvip

شامل فیله گوساله وزن بالایی 180 گرم، جوجه زعفرانی وزن بالای 180 گرم، مابین کباب پیاز و فلفل کبابی، کته زعفرانی خالص ایرانی وزن 500 گرم، دورچین زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر ترشی کلم، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، ظروف پک کامل vip

۴۵۷,۰۰۰ تومان

چلوکباب قفقازی

شامل 120 گرم فیله 120 گرم جوجه، برنج خالص ایرانی هاشمی وزن بالای 350 گرم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، زیتون، لیمو یا نارنج، نان، کره فرم سیل

۲۷۸,۰۰۰ تومان

چلوکباب وزیری vip

شامل یک سیخ جوجه زعفرانی وزن 300 گرم یک سیخ کوبیده وزن 140 گرم، برنج خالص کته زعفرانی ایرانی وزن 500 گرم، دورچین زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر ترشی کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، ظروف پک کامل vip

۴۲۷,۰۰۰ تومان

چلو بال و کتف زعفرانی vip

12 تکه بال وکتف کبابی، برنج کته زعفرانی ایرانی هاشمی 500 گرم، دورچین: زیتون پرورده، ماست موسیر، ترشی کلم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان لواش، قاشق چنگال پ مخصوص vip

۳۱۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه زعفرانی بااستخوان vip

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی با استخوان 400 گرم، برنج خالص ایرانی هاشمی بالای 350 گرم، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، کره فرم سیل، نان

۳۱۹,۰۰۰ تومان

چلوبال و کتف زعفرانی

7 تکه بال و کتف زعفرانی مخصوص، 350 گرم برنج ایرانی، وزن بالای 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: کره، لیمو، نان، فلفل کبابی، گوجه کبابی، زیتون

۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو بال وکتف ترش گیلانی vip

12 تکه بال و کتف کبابی، برنج کته زعفرانی ایرانی 500 گرم، دورچین: زیتون پرورده، ماست موسیر، ظرف مخصوص vip، ترشی کلم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو، کره فرم سیل، نان لواش، قاشق چنگال

۳۲۹,۰۰۰ تومان

چلو بال وکتف ترش گیلانی مخصوص

شامل 6 تکه بال و کتف کبابی، مزه دار شده با سبزی معطر، برنج خالص ایرانی وزن بالای 350 گرم، کره فرم سیل، نان، گوجه کبابی، فلفل کبابی، نارنج یا لیمو

۱۹۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ترش گیلانی vip

شامل یک سیخ جوجه ترش مزه دار شده همراه سبزیجات معطر وزن جوجه 350 گرم، برنج خالص کته زعفرانی ایرانی وزن 500 گرم، دورچین زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر ترشی کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، ظروف پک کامل vip

۳۲۹,۰۰۰ تومان

چلوکباب نگین دار vip

شامل یک سیخ کباب وزن 280 گرم، جوجه رویی کوبی شده وزن 100 گرم، برنج خالص کته زعفرانی ایرانی وزن 500 گرم، دورچین زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر ترشی کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، ظروف پک کامل vip

۴۰۳,۰۰۰ تومان

چلوجوجه زعفرانی مخصوص

یک سیخ جوجه کباب زعفرانی سینه بالای 210 گرم، برنج خالص ایرانی هاشمی بالای 350 گرم، گوجه کبابی فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، کره فرم سیل، نان

۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلوجوجه زعفرانی vip

شامل یک سیخ جوجه زعفرانی 350 گرم، برنج خالص کته زعفرانی ایرانی 500 گرم، دورچین زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر ترشی کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، ظروف پک کامل vip

۳۱۹,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

شامل یک سیخ کباب لقمه گوشت خالص وزن بالای 200 گرم، برنج خالص ایرانی وزن بالای 350 گرم، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان

۲۰۹,۰۰۰ تومان

چلوکباب تابه ای

یک تکه کباب تابه ای گوشت گوساله 180 گرمی، برنج ایرانی وزن بالای 350 گرم، کره فرم سیل، سیب زمینی سرخ شده، گوجه، فلفل، زیتون، نان

۲۱۷,۰۰۰ تومان

چلوکباب تابه ای vip

کباب تابه ای گوشت خالص وزن 300 گرم، برنج خالص کته زعفرانی ایرانی وزن 500 گرم، دورچین: زیتون پرورده، ماست موسیر، گوجه کبابی، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، سیب زمینی سرخ شده، کره، نان، قاشق چنگال، ظرف مخصوص vip

۴۰۱,۰۰۰ تومان

چلوکباب لقمه vip

شامل یک سیخ کباب لقمه گوشت خالص وزن بالایی 280 گرم، برنج خالص کته زعفرانی ایرانی وزن بالایی 500 گرم، دورچین زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر ترشی کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، سماق، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، پک کامل vip

۳۷۹,۰۰۰ تومان

چلو جوجه ترش گیلانی مخصوص

یک سیخ جوجه کباب وزن بالای 210 گرمی طعم دار شده با رب انار و سبزیجات معطر، برنج خالص ایرانی وزن بالای 350 گرم، گوجه کبابی و فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون کره فرم سیل، نان

۲۱۷,۰۰۰ تومان

چلو جوجه زعفرانی بااستخوان

شامل یک سیخ جوجه زعفرانی با استخوان 700 گرم، برنج خالص کته زعفرانی ایرانی 500 گرم، دورچین زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر ترشی کلم، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، ظروف پک کامل vip

۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب بدون استخوان شیشلیگ vip

شامل یک سیخ فیله بدون استخوان خالص وزن بالایی ۳۵۰ گرم٬‌ برنج خالص کته زعفرانی ایرانی هاشمی وزن بالای ۵۰۰ گرم. دورچین:‌ زیتون پرورده یا ساده٬‌ماست موسیر٬‌ترشی کلم٬‌گوجه کبابی٬‌ فلفل کبابی٬‌ نارنج یا لیمو٬‌ کره فرم سیل٬‌ نان٬‌ قاشق و چنگال٬ ظروف مخصوص vip

۴۸۹,۰۰۰ تومان

غذاهای ایرانی

چلو مرغ ترش گیلانی vip

400 گرم ران مرغ ترش مزه دار شده همراه سبزیجات معطر، 500 گرم برنج کته زعفرانی ایرانی، دورچین: زیتون پرورده یا ساده، ماست موسیر، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل کبابی، گوجه کبابی، لیمو یا نارنج، کره فرم سیل، نان، قاشق چنگال، ظروف پک کامل vip

۲۸۶,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ vip

شامل ران کامل مرغ سرخ شده، 400 گرم، برنج ایرانی کته زعفرانی 500 گرم، زرشک، ترشی کلم، ماست موسیر، زیتون پرورده،سیب زمینی سرخ شده ، فلفل کبابی، سس مرغ، لیمو یا نارنج، قاشق چنگال، نان، ظرف مخصوص vip

۲۶۵,۰۰۰ تومان

سبزی پلو vip

۷۰,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ vip

شامل یک عدد ران کامل مرغ بالای ۴۰۰ گرم٬ برنج کته زعفرانی ایرانی ۵۰۰ گرم٬ ترشی کلم٬ ماست موسیر٬ زیتون پرورده٬ فلفل کبابی٬‌ سس مرغ٬‌لیمو یا نارنج٬‌زیتون٬ نان٬‌ قاشق چنگال٬‌ ظرف مخصوص vip

۲۷۶,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو ۳۵۰ گرمی٬ یک عدد ران کامل مرغ بالای ۳۵۰ گرمی٬ همراه سس مرغ٬ فلفل کبابی٬‌سیب زمینی سرخ شده٬‌زیتون٬‌لیمو یا نارنج٬ نان

۱۹۷,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی vip

یک عدد ماهی کامل سرخ شده وزن بالایی 400 گرم، 500 گرم سبزی پلو با برنج ایرانی، گوجه، فلفل، زیتون، ترشی کلم لیمو یا نارنج، قاشق چنگال، نان، کره، ظرف مخصوص vip

۳۷۶,۰۰۰ تومان

سبزی پلو با ماهی

شامل یک عدد ماهی کامل سرخ شده 300 گرمی، 350 گرم سبزی پلویی با برنج ایرانی، فلفل ، گوجه ، لیمو یا نارنج

۲۶۴,۰۰۰ تومان

خوراک سینی کباب 4نفره vip

یک سیخ کباب چنجه فیله بدون استخوان 200 گرم، یک سیخ کباب نگین دار 230 گرم، یک عدد ماهی قزل سرخ شده بالای 350 گرم، یک سیخ جوجه زعفرانی 220 گرم، دورچین: سیب زمینی سرخ کرده، فلفل کبابی، گوجه، لیمو یا نارنج، زیتون، پیاز، نان، قاشق چنگال، ظروف پک کامل vip

۸۵۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل سرخ شده vip

ک عدد ماهی قزل آلا کامل سرخ شده 400 گرمی، 500 گرم برنج کته زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه ، فلفل ، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، قاشق چنگال، ارائه در ظرف مخصوص vip

۳۶۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی قزل سرخ شده

یک عدد ماهی قزل آلا کامل سرخ شده 350 گرمی، وزن بالای 350 گرم برنج ایرانی، دورچین: گوجه، فلفل، لیمو یا نارنج، نان، کره، زیتون

۲۵۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کبابی قزل vip

یک عدد ماهی قزل آلا کبابی 400 گرمی، 500 گرم برنج کته زعفرانی ایرانی، دورچین: گوجه، فلفل، لیمو یا نارنج، نان، قاشق چنگال، کره، زیتون، ارائه در ظرف مخصوص vip

۳۶۷,۰۰۰ تومان

چلو ماهی کبابی قزل

یک عدد ماهی کباب شده وزن بالای 300 گرم، چلو کره ایرانی وزن بالای 350 گرم، گوجه، زیتون، لیمو یا نارنج، گوجه، فلفل

۲۵۷,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ vip

شامل یک عدد ران کامل مرغ بالای 400 گرم، برنج کته زعفرانی ایرانی 500 گرم، ترشی کلم، ماست موسیر، زیتون پرورده، فلفل کبابی، سس مرغ، لیمو یا نارنج، زیتون، نان، قاشق چنگال، ظرف مخصوص vip، …

۲۷۶,۰۰۰ تومان

باقالی پلو با مرغ

باقالی پلو 350 گرمی، یک عدد ران کامل مرغ بالای 350 گرمی، همراه سس مرغ، فلفل کبابی،سیب زمینی سرخ شده ، زیتون ،لیمو یا نارنج ،نان

۱۹۷,۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

یک عدد ران کامل مرغ وزن بالایی 300 گرم، بالای 350 گرم برنج ایرانی، سیب زمینی سرخ شده، زیتون ،سس مرغ، لیمو یا نارنج

۱۸۷,۰۰۰ تومان

چلو مرغ ترش گیلانی مخصوص

300 گرم ران مرغ طعم دار شده با رب انار و سبزیجات معطر، 350 گرم برنج خالص ایرانی، دورچین: گوجه کبابی و فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ شده، لیمو یا نارنج، زیتون کره فرم سیل، نان

۱۹۷,۰۰۰ تومان

خوراک میرزا قاسمی vip

500 گرم خوراک میرزا قاسمی گیلانی، زیتون پرورده، ترشی کلم، فلفل، گوجه، لیمو یا نارنج ظروف vip

۲۰۴,۰۰۰ تومان

خوراک میرزاقاسمی

350 گرم خوراک میرزا قاسمی گیلانی، فلفل کبابی، گوجه، خیار شور، نان

۱۱۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت باقالی قاتق vip

500 گرم خورشت باقالی قاتق گیلانی، 500 گرم برنج کته ایرانی، سالاد شیرازی، ماست موسیر، زیتون، نان، پک قاشق چنگال، ظروف مخصوص vip

۲۷۶,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان vip

400 گرم خورشت با سه تکه گوشت گوساله، 500 گرم برنج ایرانی، بادمجان سرخ شده، سالاد شیرازی، ماست موسیر، زیتون پرورده، قاشق چنگال، ظروف مخصوص vip

۲۶۵,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه بادمجان

300 گرم خورشت، دو تکه گوشت گوساله، 350 گرم برنج ایرانی، بادمجان سرخ شده، فلفل کبابی

۱۵۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت باقالی قاتق

350 گرم برنج ایرانی، 400 گرم باقالی قاتوق، فلفل کبابی، نان

۱۳۸,۰۰۰ تومان

چلوخورشت قیمه سیب زمین vip

400 گرم خورشت با سه تکه گوشت گوساله، 500 گرم برنج کته زعفرانی ایرانی، سیب زمینی سرخ شده، سالاد سیرازی، ماست موسیر، زیتون پرورده، قاشق چنگال، نان، ظروف مخصوص vip

۲۶۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

300 گرم خورشت، دو تکه گوشت گوساله، وزن بالای 350 گرم برنج ایرانی، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ شده، نان

۱۴۲,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی vip

400 گرم خورشت با سه تکه گوشت گوساله، 500 گرم برنج کته زعفرانی ایرانی، سالاد شیرازی، ماست موسیر، زیتون پرورده، قاشق چنگال، نان، ظروف مخصوص vip

۲۶۱,۰۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

300 گرم خورشت، دو تکه گوشت گوساله، وزن بالای 350 گرم برنج ایرانی، فلفل کبابی ، نان

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ماکارانی vip

450 گرم ماکارونی، گوشت گوساله چرخ کرده و سویا، فلفل کبابی، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد شیرازی، لیمو یا نارنج، قاشق چنگال، نان، پک مخصوص vip

۲۶۳,۰۰۰ تومان

ماکارانی قالبی

350 گرم ماکارانی، گوشت گوساله چرخ کرده و سویا، سیب زمینی سرخ کرده، فلفل کبابی، لیمو یا نارنج، زیتون، نان

۱۴۷,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

۷۰,۰۰۰ تومان

غذاهای رژیمی

لوبیا با قارچ رژیمی

۹۷,۰۰۰ تومان

عدسی رژیمی

۹۷,۰۰۰ تومان

نودل با تن ماهی رژیمی

یک عدد تن ماهی 180 گرمی، نودل، هویج، کلم بروکلی، زیتون، ذرت، لیمو ترش

۲۲۳,۰۰۰ تومان

ماهی رژیمی بدون روغن

یک عدد ماهی قزل آلا کبای رژیمی کباب شده 350 گرمی، دورچین: 2 اسلایس سیب زمینی، کلم بروکلی، هویج، زیتون، گوجه، ذرت، لیمو ترش یا نارنج، (کم کالری کباب شده بدون روغن)، انرژِی 450 کالری،ظروف مخصوص vip

۲۵۳,۰۰۰ تومان

تخم مرغ و سیب زمینی رژیمی

300 گرم سیب زمینی 4 عدد تخم مرغ، گوجه، کاهو، سس کچاپ، کلم بروکلی، ذرت، هویج، سس مخصوص

۱۲۸,۰۰۰ تومان

کته با تن ماهی رژیمی

تن ماهی، 250 گرم کته رژِیمی برنج ایرانی سبزی پلو، دورچین کلم بروکلی، زیتون، هویج، سیب زمینی تنوری، گوجه، ذرت، لیمو ترش یا نارنج، سس

۲۴۱,۰۰۰ تومان

استیک مرغ رژیمی

300 گرم سینه مرغ گریل شده، دورچین شامل 2 اسلایس سیب زمینی، کلم بروکلی، هویج، زیتون، گوجه، ذرت، کاهو، لیمو ترش یا نارنج، (کم کالری گریل شده بدون روغن)، انرژِی 330 کالری، سس

۲۴۳,۰۰۰ تومان

استیک گوشت رژیمی

کم کالری طبخ کبابی بدون روغن)، 250 گرم فیله گوساله بدون چربی، دورچین: کلم بروکلی، هویج، ذرت، زیتون لیمو، کاهو، گوجه، لیمو یا نارنج، سیب 2 اسلایس، انرژِی 290 کالری،سس،

۴۹۷,۰۰۰ تومان

جوجه کباب ترش رژیمی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ 250 گرم، دورچین: 2 اسلایس سیب زمینی، کلم بروکلی، هویج، زیتون، گوجه، ذرت، کاهو، لیمو ترش یا نارنج، گردو، (کم کالری کباب شده بدون روغن)، انرژِی 295 کالری، سس

۲۵۱,۰۰۰ تومان

کباب ترش رژیمی

(کم کالری، طبخ کبابی، بدون روغن)، طعم دار شده با رب انار ترش سبزیجات مطعر، 250 گرم فیله گوساله بدون چربی، دورچین: کلم بروکلی، هویج، ذرت، زیتون لیمو، کاهو، گوجه، لیمو یا نارنج، سیب زمینی،سس،

۴۲۳,۰۰۰ تومان

برنج سفید رژیمی

300 گرم برنج هاشمی

۶۷,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

330 گرم سیب زمینی رژیمی، سس کچاپ

۹۷,۰۰۰ تومان

سالاد گردو رژیمی

یک نفره کاهو، گوجه،گردو، زیتون، ذرت، کلم بروکلی، 2 اسلایس سیب زمینی، سس مخصوص ،لیمو ترش، انرژی 235 کالری

۱۵۷,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد شیرازی

۳۸,۰۰۰ تومان

آش رشته 500گرمی

۹۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده٬ سس گوجه فرنگی

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آش رشته یک کیلویی

آش رشته یک کیلویی٬ نعنا داغ٬ پیاز داغ٬ سیر خشک و نان کشک

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد شیرازی vip

400 گرم، با ابغوره ترش طبیعی ظرف مخصوص vip

۹۷,۰۰۰ تومان

سالاد فصل vip

400 گرم یک نفره سالاد فصل، کاهو ،گوجه ،خیار ،زیتون ،هویج ،سس، ظرف مخصوص.vip

۱۴۹,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

شامل :کاهو،گوجه،خیار،هویج،سس

۱۳۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار vip

یک نفره، کاهو، گوجه گیلاسی، 150 گرم فیله مرغ گریل شده، زیتون، کاهو، گوجه، نان رژیمی، پنیر پارمسان، دست ساز

۱۹۷,۰۰۰ تومان

کته زعفرانی

۶۷,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

۳۹,۰۰۰ تومان

چلو کره

برنج ایرانی 350 گرم ،کره فرم سیل

۵۹,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (۵۰۰ گرم)

۱۴۴,۰۰۰ تومان

سوپ جو نیم‌کیلویی

۷۰,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط

۲۸,۰۰۰ تومان

ماست خیار

۳۳,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

۲۹,۰۰۰ تومان

ترشی کلم

ترشی کلم یک نفره

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه پپسی خانواده

1.5

۳۱,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری پپسی

300م

۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی پپسی

نوشابه قوطی

۲۰,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده لیمویی

دلستر خانواده لیمویی و هلویی

۳۰,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه‌ای

لیمویی

۱۸,۰۰۰ تومان

لیموناد

لیموناد شیشه‌ای

۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ کوزه‌ای تک نفره

دوغ سنتی تک نفره کوزه‌ای

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

1.5 لیتر دوغ کوزه‌ای سنتی

۳۳,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

0.5 لیتر

۶,۰۰۰ تومان